Author Archives: alex

Регистрация на дружество

Регистрацията на търговско дружество е процедура, която с  измененията на Търговския закон относно размера на капитала, е още по-достъпна за всеки, който желае да започне свой собствен бизнес. Изискванията на закона ограничават единствено лицата, които през последните две години са били управители на дружества, прекратени поради несъстоятелност и при наличие на неудовлетворени кредитори. Останалите ограничения са много специфични и се отнасят към по-редки случаи. Единственото, от което имаме нужда, за да изготвим документите за вашето дружество са вашите идеи за … Continue reading