Георги Василев

Магистър по право, завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет (1981). Юрисконсулт в Търговия на едро (1983 – 1984) и Продексим (1984-1986). Арбитър в Градски държавен арбитраж (1986-1992). Съдия в Софийски градски съд – Търговско отделение (1992-1993). Вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия (1993). Старши партньор в Адвокатско дружество „Антов и партньори“ (1993-2009).

Специализация и практика: вещно право,  договорно право, търговско и дружествено право, устройство на територията, административно право и процес, граждански процес, арбитраж и екзекватура.

Езикови умения: руски език.