Александър Василев

AGV

Магистър по право, завършил Нов български университет (2005). Юридически сътрудник в Адвокатско дружество „Антов и Партньори“ (2002-2005).  Юрисконсулт в Адвокатско дружество „Антов и Партньори“ (2006). Адвокат в Адвокатско дружество „Антов и Партньори“ (2006-2009). Вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия (2006).

Специализация и практика: граждански процес, арбитраж, вещно право, нотариални актове и процедури, договорно право, търговско и дружествено право, вливания и придобивания.

Езикови умения: английски език.