Регистрация на дружество

Регистрацията на търговско дружество е процедура, която с  измененията на Търговския закон относно размера на капитала, е още по-достъпна за всеки, който желае да започне свой собствен бизнес.

Изискванията на закона ограничават единствено лицата, които през последните две години са били управители на дружества, прекратени поради несъстоятелност и при наличие на неудовлетворени кредитори. Останалите ограничения са много специфични и се отнасят към по-редки случаи.

Единственото, от което имаме нужда, за да изготвим документите за вашето дружество са вашите идеи за името, размера на капитала (не по-малко от 2 лева), адреса за регистрация, дейността, с която искате да се занимавате и данните на едноличния собтвеник (съдружниците) и на управителя (управителите).

Ние подготвяме всички необходими документи за регистрацията, които вие трябва да подпишете. За ваше улеснение може да ни упълномощите да внесем избрания капитал в банка и да заплатим от ваше име дължимите такси към Търговския регистър.

Подаването на документите в Търговски регисът извършваме по електронен път, което ви спетява допълнително разходи.

В случай, че желаете да пристъпите към регистрация на дружество, моля използвайте контактната форма от дясната страна на екрана.

8 Responses to Регистрация на дружество

  1. Pingback: Jay

  2. Pingback: jesse

  3. Pingback: Stephen

  4. Pingback: max