ОПИТ

Адвокатска кантора Василеви е концентрирана в комплексното (абонаментно) обслужване на търговски дружества. Благодариение на богатият си опит в почти всички сфери на съвременния живот, успяваме максимално адекватно да посрещаме нуждите на своите клиенти. Независимо дали трябва да изготвим правен анализ на едно предприятие, да защитим нарушено право пред съд, или просто да подготвим документи за регистрация на юридическо лице, ние влагаме целия си опит и не делим клиентите си на малки и големи.

Екипът ни е натрупал дългогодишна практика в сферата на търговското и  корпоративното право, облигационно право, вещното право, административно право, процесуално право и търговския арбитраж.