Адвокатска Кантора Василеви

Адвокатска кантора ВАСИЛЕВИ е семеен тип кантора, която обединява две поколения юристи. Съчетанието между дългогодишен опит и иновативност в бързо променящото се ежедневие ни дава предимството да бъдем максимално адекватни към нуждите на своите клиенти. Нашето желание е да наложим в работата с клиентите си един все още непознат на пренаситения пазар на юридически услуги в България, нов подход, а именно „бутиковото правно обслужване“. Нашият стремеж не е да имаме безчет клиенти, като постоянно увеличаваме персонала си с желание да посрещнем нарастващия им брой. Напротив, ние предпочитаме да влагаме в развитието на екипа, а не в неговото разрастване. Така успяваме да бъдем по-добри консултанти за ежедневните нужди на клиента, като в същото време се стараем да го обслужваме така, сякаш за нас в този момент не съществува по-важна задача.